Projekty terapeutyczne

Sprawni mimo niepełnosprawności

Projekt realizowany w latach 2015 -2018 skierowany do dzieci w wieku od 2 do 8 lat, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania oraz/lub orzeczenie o niepełnosprawności, w tym zaburzenia rozwojowe np. autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność umysłowa, zburzenia komunikacji. Celem projektu było stworzenie możliwości wykorzystania pełnego potencjału rozwojowego w zakresie funkcji poznawczych, komunikacji, małej i dużej motoryki, socjalizacji. Projekt pełni także rolę profilaktyczną, ponieważ zapobiega narastaniu i utrwalaniu się niekorzystnych objawów niepełnosprawności oraz pojawianiu się zaburzeń wtórnych.

Rodzic i terapeuta w jednym. Jak zostać terapeutą własnego dziecka

Warsztaty dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju realizowane w latach 2016-2018. W ramach projektu odbywały się zajęcia dla rodziców, którzy zauważają nieprawidłowości w rozwoju swojego dziecka w zakresie funkcji poznawczych, sprawności motorycznej, spostrzegania wzrokowego, percepcji słuchowej, mowy, komunikacji, zachowań społecznych, emocji i szukają wsparcia oraz pomocy. W ramach projektu realizowane były nieodpłatnie praktyczne warsztaty dla rodziców oraz indywidualne sesje terapeutyczne w domu rodziców.

Głównym celem projektu było uświadamianie rodziców w kwestii teoretycznej, dotyczącej różnych zaburzeń rozwoju, ich konsekwencji dla funkcjonowania dziecka i jego rodziny, kształtowanie u rodziców umiejętności pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz przenoszenie zasad terapii w warunkach domowych oraz kształtowanie u rodziców umiejętności radzenia sobie z dzieckiem niepełnosprawnym w sytuacjach trudnych np. podczas występowania zachowań niepożądanych.

Skip to content