Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Radosne Serca”

Projekt realizowany od 2009 roku. Koronnym zamysłem tegoż interdyscyplinarnego przedsięwzięcia jest niwelowanie różnic w dostępie do edukacji kulturalnej utalentowanych młodych ludzi ze środowisk zagrożonych patologiami, ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez rozwój zainteresowań artystycznych.

Grupę docelową w edycjach warsztatów artystycznych stanowią utalentowane artystycznie dzieci i młodzież w wieku od 10 do 21 lat z placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu całej Polski, jak również młodzi ludzie z pełnych rodzin mający utrudniony dostęp do edukacji kulturalnej z powodu ograniczonych środków finansowych lub kwestii lokalizacyjnych. Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne Radosne Serca swoim zakresem merytorycznym obejmują 4 kategorie artystyczne: teatr, taniec, muzyka, plastyka. Warsztaty są realizowane w Bydgoszczy i Biskupinie. Program kilkunastodniowych warsztatów dla 40 wytypowanych osób jest tak przygotowywany, aby w jak najszerszy sposób rozwinął talenty I umiejętności uczestników.

Na zakończenie projektu uczestnicy wystawiają autorskie przedstawienie w całości przez nich przygotowane. Widowiska powstałe w trakcie warsztatów na dobre wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych naszego miasta. Spektakle „Piotruś Pan”, „Alicja w Krainie Czarów”, „Jaś, Małgosia i Rock’n’Roll” oraz „Mój Smok” przyciągały komplet widowni.

Skip to content