Ogólnopolski Festiwal Radosnych Serc

Projekt realizowany od 2006 r. Jest to największe w Polsce charytatywne, interdyscyplinarne wydarzenie kulturalnoartystyczne skierowane wyłącznie do wychowanków różnych typów placówek opiekuńczo-wychowawczych i świetlic środowiskowych z całego kraju, w tym przede wszystkim do dzieci z państwowych i rodzinnych domów dziecka.

Główną ideą tej cyklicznej imprezy jest wyrównywanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej oraz rozwój i promocja młodych utalentowanych ludzi zagrożonych patologiom społecznymi i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy brali udział w kilku kategoriach festiwalowych. Główne z nich to: taniec, mała forma sceniczna, muzyka, plastyka. Za sprawą festiwalu Bydgoszcz na dwa dni w roku zmieniała się w stolicę radosnych serc. Pierwszego dnia po przesłuchaniach przed profesjonalnym jury wszyscy uczestnicy mieli czas na różnego rodzaju działania artystyczno-rozrywkowe (warsztaty, spotkania z zaproszonymi gośćmi, wycieczki po mieście). Drugi dzień to Koncert Laureatów. Zwycięzcy prezentowali swoje talenty na profesjonalnej scenie przed bydgoską publicznością.

Na przestrzeni lat nasi uczestnicy występowali na scenie w Myślęcinku (w trakcie koncertu „Pożegnanie Lata”), na Wyspie Młyńskiej oraz w Kinoteatrze Adria, dostarczając widowni wiele radości i wzruszeń.

Skip to content