O nas

Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non-profit zarejestrowaną w KRS pod nr 0000234725. Działamy od 2005r.Naszym celem jest krzewienie kultury artystycznej oraz promocja twórczości dzieci i młodzieży wśród szerokiego grona publiczności. Swoją działalność skupiamy na szeroko rozumianej pomocy dzieciom i młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim tych zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturalnym.

Nasze działania kierujemy do utalentowanych młodych ludzi, którzy z rozmaitych przyczyn nie mają wystarczających środków na rozwój talentów i pasji (wychowankowie domów dziecka, osoby z małych miast i wsi, dzieci wychowujące się w niepełnych lub wielodzietnych rodzinach).

Jesteśmy pomysłodawcą i organizatorem:
– Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc
– Warsztatów Artystycznych „Radosne Serca”
– Bezpłatnych Projektów Terapeutycznych dla dzieci i rodziców
– Interdyscyplinarnych Warsztatów z Książką „CzyTam Świat?”

Codzienną działalność skupiamy prowadząc:
– Dom Edukacyjno-Kulturalny „REGNUM” – placówka oświatowo wychowawcza wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy pod numerem 1/2009.
– Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolna Chatka” wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy pod numerem 31/2010.
– Rodzinną Kawiarnię z salą zabaw Kogel Mogel

Założyciel i Prezes Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II
Marek Maciejewski

Wiceprezes
Beata Bardzińska

Rada Fundacji
Jakub Adamski Mariusz Kończak

Skip to content