Ankieta uczestnika XI Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych Radosne Serca

Czy warsztaty były dla Ciebie interesujące? *

Uzasadnienie *

Czy zajęcia w czasie warsztatów zmotywowały Cię do pracy? *

Uzasadnienie *

Czy kontynuujesz działania artystyczne? *

Opowiedz w kilku zdaniach, co teraz robisz (np. udział w kółkach zainteresowań, w zajęciach w domu kultury itp.) *

Jaka forma warsztatów bardziej Ci odpowiada? *

Uzasadnienie *

Jak oceniasz poziom przygotowania instruktora/instruktorów do prowadzenia warsztatów? *

Uzasadnienie *

Jak oceniasz poziom zaangażowania instruktora/instruktorów do prowadzenia warsztatów? *

Uzasadnienie *

Jak oceniasz organizację projektu (np. przekazywanie informacji, komunikacja z koordynatorem, rozwiązywanie problemów itp.)? *

Uzasadnienie *

Jak oceniasz organizację nagrań audio-video (miejsce, czas trwania, posiłki podawane w czasie nagrań, opiekę instruktorów, koordynatora)? *

Uzasadnienie *

Jakie problemy pojawiały się w czasie zajęć? *

Jak oceniasz warsztaty z zaproszonymi gośćmi? *

Uzasadnienie *

Który warsztat najbardziej Ci się podobał? *

Jak oceniasz nagranie audio- video, które powstało jako podsumowanie warsztatów? *

Uzasadnienie *

Co najbardziej podobało Ci się w czasie warsztatów? Co warto byłoby powtórzyć w przyszłości? *

Co najmniej podobało Ci się w czasie warsztatów? Czego należałoby unikać w przyszłości? *

Czy polecisz nasz projekt swoim znajomym? Uzasadnij swoje stanowisko *

Skip to content