Ankieta instruktora XI Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych Radosne Serca

Który z instruktorów wg Ciebie był najlepiej przygotowany merytorycznie do prowadzenia warsztatów, który najsłabiej? Uzasadnij swoje zdanie. *

Który z instruktorów wg Ciebie był najbardziej zaangażowany w projekt, który najmniej? Uzasadnij swoje zdanie. *

Który z instruktorów wg Ciebie ma najlepszy kontakt z młodzieżą, który najsłabszy? Uzasadnij swoje zdanie. *

Z którym instruktorem współpracuje Ci się najlepiej, z którym najtrudniej? Uzasadnij swoje zdanie. *

Wymień członków kadry, z którymi chciałabyś/chciałbyś współpracować przy kolejnych edycjach projektu. *

Jak oceniasz swoją współpracę z koordynatorem? Co było dobrego w tej współpracy, co złego? *

Jaka jest Twoja ocena nagrania audio-video? Co Ci się podoba, a co nie? *

Jaka jest Twoja ogólna ocena projektu? Co wg Ciebie jest dobre i warto powtórzyć w przyszłości? Co powinno być odrzucone? *

Skip to content